Фрагментована амфора

Фрагментована амфора, пронађена 1982. године у гробу спаљеног покојника приликом копања темеља за викендицу на локалитету Старо село у Омољици. Средње-позно бронзано доба, мешавина елемената различитих култура, трансданубијске инкрустоване керамике и културе гробних хумки (Hügelgräber), позни II миленијум пре н.е. Инв. бр. А 2833

1 глас