Мали лонац са две дршке

Мали лонац са две дршке, рано и средње бронзано доба, панчевачко-омољичка фаза Ватинске културе, II миленијум пре н.е, инв. бр. 1125

2 гласа