Бронзани мач

Бронзани мач, инв. бр. А 322.

Ушће Велике Мораве у Дунав, ливење, импорт из Грчке, старије гвоздено доба, друга половина I миленијума пре н.е.

13 гласа