Мобилна батерија

Мобилна батерија из Другог светског рата

2 гласа