Мобилна батерија

Мобилна батерија из Другог светског рата

4 гласа