Мобилна батерија

Мобилна батерија из Другог светског рата

7 гласова