Мобилна батерија

Мобилна батерија из Другог светског рата

3 гласа