Зоран Петровић, Бела соба

Зоран Петровић, Бела соба, 1952, уље на платну, 95 х 71 цм, сигн. д. д. Зоран 1952,инв. бр. 465 (160).

Дело настало почетком 50-их, надовезује се на међуратну уметност – “лирски штимунг“ интимизма, ентеријера градских и сеоских кућа.

2 гласа