Фотографија полазница Више девојачке школе у Панчеву

Фотографија полазница Више девојачке школе у Панчеву. Фотографија на картону, Панчево. Фототека етнолошког одељења НМП. На фотографији је Олга Стојадиновић, касније удата Лазић.

3 гласа