Урош Предић, Студија коња

Урош Предић, Студија коња, 1927, оловка на папиру, 21 х 26,5 цм, сигн. доле лево: У. П. 25. V. 1927, инв. бр. 303 (332)

3 гласа