Тег за рибарску мрежу

Тег за рибарску мрежу, инв.бр. 1471. Локалитет: Старчево Град. Период: Млађе камено доба (неолит) 6000.- 5200.п.н.е

Опис: Фрагмент керамике, дно посуде, жуте боје, пробушен у средини. Тањих зидова, мало назубљених ивица, рађен руком, од глине са примесама песка. Секундарно служио као тег за рибарску мрежу.

0 гласова