Мала дубока здела

Мала дубока здела, пронађена 1982. године у гробу спаљеног покојника приликом копања темеља за викендицу на локалитету Старо село у Омољици, инв. бр. А 2838.

Средње-позно бронзано доба, мешавина елемената различитих култура, трансданубијске инкрустоване керамике и културе гробних хумки (Hügelgräber), позни II миленијум п н.е.

0 гласова