Стона лампа

Стона лампа. Полу-индустријски производ из Источне Немачке (социјалистичке државе, која је трајала од 1949 до 1990.године). Лампа је израђена од порцелана, са вегетабилнимн украсима ручно осликаним. На дну стопе исписана је ознака радионице.

Димензије: Висина: 28 цм Пречник стопе : 13,3 цм Инв.бр. 2921

0 гласова