Столица

Столица, око 1890, историјски еклектицизам, буково дрво, токарење, резбарење, тапацирање, 94,5 х 44 х 44 цм, инв. бр. 66 (616); део салона.

1 глас