Пушка кремењача Џефердар

Турска пушка (коју су често користили и срби) из 19. века, инв. бр. 365.

Дугачка цев је омогућавала велики домет и прецизност. Пушка је украшена седефом, а има и позлате што указује да је припадала богатом и угледном власнику, који је и на тај начин показивао свој статус и моћ. Мајстори, нарочито кујунџије утркивали су се у украшавању свих делова и хладног и ватреног оружја примењујући све занатске технике тог времена (филигран, гранулације,гравирање, тауширање и друге). Мотиви на оружју су одраз времена у коме су настајали, културе из које су поникли, навика и обичаја њихових мајстора, вере којој су припадали. Примењујући скупу и сложену технику тауширања златом и сребром, на сечивима и цевима оружја остављали су податке о себи, о времену израде, као и о наручиоцу.

3 гласа