Оков појаса

Оков појаса са крајевима у облику животињских глава. Ливен од бронзе, Панчево, локалитет Горњоварошка циглана, касноаварски период, 8. век, инв. бр. А 576

5 гласова