Обраница (обрамица)

Дугачко повијено дрво из једног комада, које се ставља преко рамена и на коме се носе посуде с водом. Порекло: Из куће Живуљ Здравка, око 1930.године. Димензије: 122 цм x 5,5 цм

1 глас