Пехар са једном дршком

Пехар са једном дршком, пронађен 1982. године у гробу спаљеног покојника приликом копања темеља за викендицу на локалитету Старо село у Омољици. Инв. бр. А 2831

Средње-позно бронзано доба, мешавина елемената различитих култура, трансданубијске инкрустоване керамике и културе гробних хумки (Hügelgräber), позни II миленијум пре н.е.

2 гласа