Новак Радонић, Портрет Милоша Димитријевића

Новак Радонић, Портрет Милоша Димитријевића, уље на платну, 93 х 72 цм, инв. бр. 484 (237)

1 глас