Лонац са две дршке

Лонац са две дршке, пронађен у околини Јабуке, Моришка култура раног бронзаног доба, позни III миленијум пре н.е, инв. бр. С 1623

2 гласа