Мали лонац

Мали лонац, римски импорт, 2.-3. век, инв. бр. 275

1 глас