Француски златник из 1700.

Златник из периода краља Луја 14. Великог.

0 гласова