Француски златник из 1696.

Француски златник из 1696. године из времена Луја 14. Великог, Краља Сунца

0 гласова