Бенчо Обрешков, Море

Бенчо Обрешков, Море, IV деценија ХХ века, уље на платну, 65 х 75 цм, сигн. д. л. Б, инв. бр. 570(72).

Обрешков. Бенчо Обрешков (1899 – 1970), бугарски сликар, дипломирао је код П. Клисуров и И. Ангелова на Академији ликовних уметности у Софији 1920, усавршавао се у сликарству код Оскара Кокошке на Академији ликовних уметности у Дрездену 1926. године. Скулптуру је усавршавао код Антоана Бурдела у Паризу од 1925. до 1927. Био је члан „Домаће уметности“ (1925), члан Савеза нових уметника (1931), и њен председник (1937).

8 гласова