Жртвеник

Жртвеник, инв.бр. 1085. Локалитет: Старчево Град; период: млађе камено доба (неолит) 6000.- 5200.п.н.е. Опис: Фрагмент жртвеника, постоље, део реципијента, недостају зидови.

Постоље је на три ноге, неуједначених величина, од којих је једна знатно краћа, све три су посебно прилепљене и чине реципијент, који је фрагментован. Реципијент је неправилног округлог облика. Светло мрке боје споља, грубе израде, рађен руком, од лоше пречишћене глине са примесама плеве и ситног шљунка. Служио као место на коме се обављао ритуал за просперитет породице.

1 глас