Стојан Трумић, Купе поред села

Стојан Трумић, Купе поред села, 1951, уље на платну, 46 х 67,3 цм, сигн. Стојан Трумић 1951, инв. бр. 488 (158)

4 гласа