Посуда

Посуда, инв.бр. 1200. Локалитет: Старчево Град. Период: Млађе камено доба (неолит) 6000.- 5200.п.н.е

Опис: Фрагмент посуде, део разгрнутог обода и трбуха. Широка ушка иде до почетка трбуха.На крају ушке, код трбуха, отисак прста. На делу трбуха видљиви трагови урезивања, три усправне линије, као метлица. Окер боје, рађен руком, од глине са примесама плеве и песка. Служила као део кухињског прибора.

4 гласа