Посуда за воће – `ауфзац`

Посуда за воће – `ауфзац`, II половина ХIХ века, други рококо, мермер, клесан, вис. 24,5, Р – 28 цм, инв. бр. 153.

Од белог мермера исклесан је тањир од стилизованог уплетеног лишћа винове лозе и гроздова.

1 глас