Ксенија Илијевић, Двориште

Ксенија Илијевић, Двориште, 1957,уље на картону, 33 х 66 цм, инв. бр. 460 (416)

Ксенија Илијевић 1923. – 2006.

Чланица некадашње „Групе 5”, која се након Другог светског рата појавила на панчевачкој ликовној сцени. Ову групу ликовних уметника чинили су још и Стојан Трумић, Јован Витомиров, Добривоје Војновић и Божидар Јовановић. Ксенија Илијевић је родом из Црепаје. У историји војвођанског сликарства остала је забележена као сликар чији мотиви су били везани за реку Тамиш, његове врбаке и околни пејзаж.

2 гласа