Мобилна батерија

Мобилна батерија из Другог светског рата

5 гласова