Мобилна батерија

Мобилна батерија из Другог светског рата

6 гласова