Ђорђе Крстић, Мушки портрет

Ђорђе Крстић, Мушки портрет, крај XIХвека, уље на картону, 49,5 х 39,5 цм, инв. бр. 54 (20)

Уметник је завршио Ликовну академију у Минхену 1881, а потом се усавршавао у Риму, што ће значајно утицати на његов рад изразитог представника реализма ван академских норми бечке Академије.Под покровитељством краљице Наталије путовао је по Србији бележећи историјске и уметничке споменике, обичаје и ношњу. Поред значајних поруџбина за осликавање иконостаса и сликање појединачних икона, сликао је и портрете, пејзаже, жанр сцене.

1 глас