Део заставе

Део заставе. Панчевачко удружење за самопомоћ рибара/аласа.

3 гласа