Копча појаса

Копча појаса састављена од окова и пређице, ливена и искуцана од бронзе, Панчево, локалитет Горњоварошка циглана, касноаварски период, 8. век. Инв. бр. А 581

2 гласа