Гоблен

Гобленска техника. Панчево 1878. године, инв.бр.1981.

Гоблен рађен концем представља ловца са два пса. При дну слике су иницијали везиље „О.С.“ и година „1878“. Гоблен је урамљен и застакљен. Представља рад ученице Више девојачке школе у Панчеву, Олге Стојадиновић, касније удате Лазић.

1 глас