Шоља

Шоља, крај ХIХ века, историцизам, порцелан (индустријски), висина 7,5 цм, Р-8,2 цм, инв. бр. 164.

Представа сцене из лова.

1 глас