Амфора

Амфора, пронађена између Јабуке и потеса „Турски шанац“ у Панчеву (Караула), средње бронзано доба, панчевачко-омољичка фаза Ватинске културе, II миленијум пре н.е, инв. бр. С 1969

4 гласа