Бојна коса са држачем

Бојна коса са држачем. На дуго дрвено кпље би се натакла и тако користила у бојевима. Коришћена у револуцији 1848. године

2 гласа