Лонац, Долово

Лонац, Долово, локалитет „Циглана на делиблатском путу“, случајан налаз из профила циглане, средњовековни период, 12.-13. век, инв. бр. С 4073
3 гласа