Фрањо Радочај, Женски портрет

Фрањо Радочај, Женски портрет, око 1935, уље на платну, 100 х 80 цм, без сигнатуре, инв. бр. 479 (420)

Аутор рођен у Старчеву, школован у Уметничкој школи у Београду, потом на Уметничкој академији у Загребукоју је завршио 1928. Дело је пример интимистичког сликарства IV деценије – фигура младе жене постављена у простор неодређеног ентеријера обрађеноггустим наносима маслинасто зелене и мрке боје, суздржана и стегнута у ставу, одише меланхолијом и тихошћу појаве тонски и психолошки саображена са позадином.

1 глас