Оков појаса

Оков појаса са представом грифона, ливен од бронзе, Панчево, локалитет Горњоварошка циглана, касноаварски период, 8. век, инв. бр. А 583

3 гласа