Никола Алексић, Портрет официра

Никола Алексић, Портрет официра, средина XIХвека, уље на платну, 64,5 х 50 цм, инв. бр. 442 (253)

Школовање је започео у атељеу Арсе Теодоровића, а наставио на Ликовној академији у Бечу. Путовао је у Италију где је копирао дела старих мајстора. Осим дела из области црквеног сликарства,у опусу овог аутора значајно су заступљени портрети, нарочито групни породични и дечији, који представљају јединствену целину и одраз су промена у деветнаестовековном друштву.

1 глас