Лонац са две дршке

Лонац са две дршке, пронађен између Јабуке и потеса „Турски шанац“ у Панчеву (Караула), Моришка култура раног бронзаног доба, позни III миленијум пре н.е, инв. бр. С 1994

2 гласа