Лонац, Опово

Лонац, Опово, локалитет Селиште, Словени, 6.-7. век, инв. бр. А 21
1 глас