Сто, почетак ХХ века, историцизам

Сто, почетак ХХ века, историцизам; дрво, бронза, интарзија; висина 82 цм; инв. бр. 49

Из колекције Олге и др Стевана Смедеревца (откуп 1971)

1 глас