Стеван Алексић, Студија за композицију

Стеван Алексић, Студија за композицију, 1922, уље на картону, 27 х 34 цм, сигн. д.д. S. Aleksić 922, инв. бр. 316 (280)

1 глас