Споменар

Књиговезачки рад. Панчево, 1898. године, инв.бр. 719.

Споменар црвених сомотских корица. На првој страни је штампа слике са мотивом природе. Унутра су листови без линија са исписаним кратким мислима у виду стихова, или прозе. Стихови су намењени Зорици. Споменар је из 1898.године, мада има стихова и натписа за успомену из каснијих година. Поклон Георгија Милошевића из Панчева.

0 гласова