Флаша, стакло

Флаша, стакло, брушено, висина 24,5 цм, Р стопе – 10 цм

0 гласова